Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
1. Thời gian: 8 giờ sáng Thứ sáu ngày 06 tháng 05 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty - Số 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp; người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022.
4. Nội dung Đại hội: (Đăng tải trên website của Công ty http://www.hapemco.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin)
Tải về:
1. Thư mời, thông báo ứng cử đề cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Tải về
2. Giấy đăng ký, uỷ quyền tham dự: Tải về
3. Tài liệu tham dự: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD