Công ty CP Điện cơ Hải Phòng - DHP
Điện cơ Hải Phòng & những con số
60 Năm phát triển
100 Đại lý
300.000 Sản phẩm bán ra
200 Công nhân
Dòng sản phẩm nổi bật