Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng - DHP
Điện cơ Hải Phòng & những con số
62 Năm phát triển
100+ Đại lý
300.000 Sản phẩm bán ra
200+ Công nhân
Dòng sản phẩm nổi bật