THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ - NGUYỄN THU HÀ

Nguyễn Thu Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 2.000.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thu Hà
- Mã chứng khoán: DHP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.600 CP (tỷ lệ 0,07%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Thanh Hải
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.307.254 CP (tỷ lệ 13,77%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/08/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/09/2020.

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD