TB về việc chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

  1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
  2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:
  • Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
  • Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo trong thư mời cổ đông và đăng tải trên website công ty: www.hapemco.vn;
  • Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty tại số 734 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Chi tiết: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD