Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Nghị quyết, Biên bản và Báo cáo, tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2023
Thời gian: 8 giờ sáng Thứ sáu ngày 28 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty - Số 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng.
Chi tiết: Tải về
 

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD