Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024;
  • Ngày tổ chức ĐHĐCĐ dự kiến: tháng 4 năm 2024;
Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự ĐHĐCĐ và thông báo tới các cổ đông tại website công ty: www.hapemco.vn
Chi tiết tải về: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD