Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ Công ty đối với Bà Lê thị Bích Huệ để nghỉ hưu trí hưởng BHXH

Căn cứ vào Quyết định số: 03 /2023/DHP/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Bà Lê Thị Bích Huệ để nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Chi tiết: Tải về
 

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD