BIÊN BẢN-NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ thường niên 2020

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020: Tải về
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020: Tải về
3. Biên bản kiểm tra tư cách: Tải về
4. Biên bản kiểm phiếu: Tải về
5. Văn bản tại đại hội: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD