Biên bản họp và Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng họp bàn về việc Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
1. Biên bản họp: Tải về
2. Quyết định: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD