Báo cáo tài chính năm 2018 (Đã kiểm toán)

Chi tiết tải về theo đường dẫn: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
Giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017: Giải trình LNST năm 2018

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD