Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018 và DS người có liên quan

1. Báo cáo quản trị bán niên 2018 và DS cổ đông nội bộ-Người có liên quan:

2. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn:

3. Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty:

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD