DHP - TÀI LIỆU THAM DỰ ĐHĐCĐ TN2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng (DHP) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
1. Thời gian: 8 giờ sáng Thứ sáu ngày 23 tháng 04 năm 2021.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Công ty - Số 734 Nguyễn Văn Linh, P. Niệm Nghĩa, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng.
3. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp; người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác) theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2021.
4. Nội dung Đại hội: (Đăng tải trên website của Công ty http://www.hapemco.vn/Quan hệ cổ đông/Công bố thông tin)
  • Báo cáo của TGĐ về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư năm 2020 và kế hoạch, phương án đầu tư năm 2021;
  • Báo cáo của Chủ tịch HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  • Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020 của BKS;
  • Các tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020; Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét BCTC bán niên;
  • Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:
  • Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, Quý cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc uỷ quyền cho người khác) với Công ty trước 15h ngày 20 tháng 04 năm 2021 theo các cách sau: Điện thoại về số: 0225-3835927; 0912002966 Mr. Hùng; 0988251125 Mr.Linh hoặc Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham dự/Giấy uỷ quyền về địa chỉ Công ty; hoặc scan/chụp ảnh gửi vào email: diencohaiphong@hapemco.vn
  • Quý cổ đông (hoặc người được uỷ quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, Giấy ủy quyền tham dự ĐH (bản gốc). Đối với cổ đông là tổ chức cần mang theo: bản sao Giấy Chứng nhận ĐKDN/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ), CMND/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty (nếu trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp).
  • Toàn bộ tài liệu Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.hapemco.vn. Quý cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để được hỗ trợ thêm nếu cần (mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý cổ đông tự trang trải).
Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.
            Trân trọng!
Tài liệu tham khảo: Tải về

Các tin khác

Vinawind
Điện cơ 91 BQP
MBS
Maynbank Kim Eng
HNX
SSC
VSD