Mr Linh

Quản lý thông tin
Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 59615
Khách trực tuyến : 7
Thành viên trực tuyến : 0
 
         
 
Công ty CP Điện cơ Hải Phòng- 50 năm liên tục lớn mạnh và phát triển

Trải qua biết bao thăng trầm, mấy chục năm qua, từ thời kỳ “quạt điện quý như vàng” cho tới khi cơ chế thị trường bung ra, quạt điện nội, ngoại đủ cả nhưng quạt điện Phong Lan vẫn giữ nguyên giá trị, không hề mai một mà ngược lại ngày càng phát triển. Đến bây giờ, khi nhìn lại 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ CBCNV Xí nghiệp Điện cơ Hải Phòng trước đây, Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng ngày nay vẫn vẹn nguyên niềm tự hào về một sản phẩm truyền thống nổi tiếng của doanh nghiệp và của cả Hải Phòng... 
  Chi tiết...   
     
Quạt Mitsubishi
 
Quạt phun sương (Quạt hơi nước)
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt treo 450
Giá: 357,500 VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt vuông Công nghiệp
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt treo không đèn
Giá: 346,500 VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt thông gió Công nghiệp
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt thông gió Công nghiệp
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt rút 03
Giá: 374,000 VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt bàn 230
Giá: 176,000 VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt rút Mitsu
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt treo Mitsu
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt đứng Mitsu
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Trang số: trên tổng số 1
 
Quạt Phong Lan
 
Quạt phun sương (Quạt hơi nước)
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt thông gió Công nghiệp
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Trang số: trên tổng số 1
 
quat Gale
 
Quạt phun sương (Quạt hơi nước)
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt vuông Công nghiệp
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt thông gió Công nghiệp
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt thông gió Công nghiệp
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt rút Mitsu
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt treo Mitsu
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Quạt đứng Mitsu
Giá: VNĐ
Giá KM: 0 VNĐ
Trang số: trên tổng số 1